• KABLOVSKA TELEVIZIJA

    

   • Da biste postali korisnik SBB kablovske televizije, neophodno je da postoje tehnički uslovi za priključenje objekta u kome stanujete.
   • Ako instalacija za SBB kablovsku televiziju već postoji u zgradi u kojoj živite, potrebno je samo da se prijavite za priključak.
   • Ukoliko u zgradi u kojoj živite nema instalacije za SBB kablovsku televiziju, neophodno je imati pristanak skupštine stanara, za šta je dokaz saglasnost overena pečatom i potpisom predsednika Skupštine stanara. Ovaj dokument je samo dokaz da postoji saglasnost vlasnika zgrade da se u njoj izvrše radovi i ni na koji način ne obavezuju potpisnike da i sami moraju da se priključe na SBB mrežu.
   • Pozivom Kontakt centra na broj 19900, dobićete informaciju o mogućnosti korišćenja SBB kablovske televizije na Vašoj lokaciji, bilo da živite u zgradi ili zasebnoj kući.
   • Ukoliko postoje tehničke mogućnosti, kontaktiraćemo Vas radi dogovora o terminu instalacije.
   • Za više informacija - pozovite Kontakt centar na broj 19900.