• FAQ

    
   • Kakav je odnos prema konkurenciji?
   • Naš stav je da je svaka konkurencija više nego dobrodošla. Osnov za dobar servis bi i u Srbiji, kao i svuda u svetu, morale da budu ponude različitih sadržaja i kvaliteta. Ulaganje i inoviranje bi trebali da opredeljuju kupce. Prava tržišna utakmica obogatila bi ponudu sadržaja i usluga, uticala i na sniženje cena, a krajnji korisnici našli, u svakom slučaju, svoj interes u širokoj ponudi.
   • Da li je novoizgrađena magistralna optička mreža u Vojvodini (položena duž kanala DTD) već u funkciji i šta to znači za korisnike?
   • Mreža jeste u funkciji, a 2009. godine smo izgradili i dodatni pravac Beograd – Novi Sad. Povezivanjem Beograda sa Novim Sadom ostvaren je dodatni put osim već postojećeg Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, tako da je sada pouzdanost prenosa značajno povećana, te je mnogo manja verovatnoća prekida, a u slučaju prekida značajno je skraćeno vreme ponovnog uspostavljanja veze. Ova magistralna optička mreža omogućava distribuciju velikog, praktično neograničenog broja TV programa u digitalnom kvalitetu, kao i prenos velikih količina podataka u vidu zvuka, slike i podataka. Kroz svaku fazu puštanja u rad, korisnicima na teritoriji Vojvodine postale su dostupne napredne usluge digitalne televizije, brze Internet konekcije, neograničen broj TV programa, povezivanje privrede...
   • Koji gradovi u Vojvodini su već povezani novom magistralnom optičkom mrežom?
   • Magistralna optička mreža SBB-a povezuje Pančevo, Zrenjanin, Vrbas, Vršac, Novi Sad, Sombor i Kikindu.
   • Da li SBB planira izgradnju magistralnih optičkih mreža i u drugim delovima Srbije, odnosno da li SBB namerava da se više osloni na svoju sopstvenu umesto na iznajmljenu mrežu od Telekoma Srbija?
   • Trenutno radimo na magistralnom povezivanju Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Kraljeva i Kragujevca, kao i Čačka. Završetak povezivanja ovih gradova planiran je za 2010. godinu.
   • Da li je SBB dobio dozvolu za međunarodno povezivanje i šta to znači za SBB i korisnike?
   • SBB je u martu 2007. godine podneo zahtev za dozvolu za međunarodno povezivanje, koja je i izdata posle nepune dve godine, decembra 2008. Dobijanjem dozvole za međunarodnu interkonekciju omogućili smo nabavku Interneta bez posrednika, jer smo se direktno povezali na najvažnija svetska Internet čvorišta, kao što je ono u Frankfurtu. Sniženjem nabavne cene našim korisnicima omogućili smo brzine pristupa na nivou onih koje imaju evropski telekomunikacioni operateri. Povoljne posledice otvaranja tržišta osetili su ne samo korisnici SBB-a, već i korisnici usluga ostalih provajdera, s obzirom da je time veleprodajna cena Interneta u Srbiji značajno pala.
   • Da li SBB pored građana ima i poslovne korisnike Interneta? Da li medijske kuće (radio i TV) koriste ovaj servis?
   • SBB kablovski Internet masovno koriste domaće firme, strana predstavništva i državne institucije. Korisnici business paketa, pored toga što su oslobođeni plaćanja osnovne usluge održavanja (kablovske TV) imaju i niz drugih prednosti kao što je besplatno otvaranje mail domena sa neograničenim brojem adresa i besplatno hostovanje Web prezentacije i besplatna javna fiksna IP adresa. Pored toga, VPN servisi koje smo pomenuli kod fiber-to-the-business rešenja mogu se, na nižim brzinama, koristiti i preko koaksijalne (KTV) infrastrukture, gde imamo korisnike od maloprodajnih lanaca koji koriste ovu uslugu na više desetina lokacija, do malih firmi koje imaju dve lokacije na udaljenim delovima grada ili države i koriste ovu uslugu da bi razmenjivali dokumenta, pa čak i radili video nadzor. Nekoliko velikih TV kuća koristi VPN uslugu da bi povezali predstavništva i slali priloge ili čak radili prenose sa lokacija koje su im interesantne, dok novinske kuće, zbog zahteva slanja velike količine pripremljenog matarijala štamparijama, obilato koriste prednosti našeg kablovskog Interneta.
   • Da li je SBB spreman da svoju infrastrukturu ponudi i lokalnim samoupravama za njihove potrebe (video nadzor, telemetrija)?
   • Mi već sarađujemo sa nekim gradovima gde lokalna uprava koristi našu mrežu i VPN servise za povezivanje udaljenih struktura. Dobar primer su i toplane u nekoliko gradova, koje u grejnoj sezoni koriste našu mrežu za daljinski nadzor podstanica.
   • Da li će SBB učestvovati u liberalizaciji fiksne telefonije i da li će početi da pruža i te usluge?
   • SBB ima tehnologiju i mogućnost da odmah počne da pruža usluge fiksne telefonije, ima i želju da te usluge pruža svojim korisnicima, ali ako država propiše uslove koji su primereni tehnologiji i mogućnostima koje posedujemo. U slučaju da počnemo da se bavimo fiksnom telefonijom – u vrlo kratkim rokovima bićemo u potpunosti spremni za pružanje najkvalitetnijih usluga našim korisnicima.
   • Da li će SBB po dobijanju dozvole za fiksnu telefoniju uspostaviti Triple Play uslugu, TV, Internet i prenos govora preko jedinstvenog priključka i objedinjenog računa?
   • Naša mreža je sa stanovišta infrastrukture, organizacije i softvera u potpunosti tehnički i kapacitetno spremna za Triple Play, a njeno omogućavanje korisnicima zavisi isključivo od zakonske regulative i interesovanja tržišta.
   • Da li će se SBB širiti na još neke gradove?
   • Infrastruktura naše kablovske mreže je u neprekidnom razvoju, a SBB je putem svoje satelitske usluge Total TV prisutan i dostupan u svim srpskim domaćinstvima, kao i širom Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Makedonije, uz stalni porast broja korisnika.
   • Zašto su cene istih SBB usluga ponekad različite u pojedinim gradovima?
   • Imajući u vidu da su naše mreže nastajale u različitim vremenskim periodima, i to delom sopstvenom izgradnjom, a delom akvizicijama već postojećih kablovsko-distributivnih sistema, one se nalaze i u različitim stadijumima tehničkog razvoja. Propusna moć naših mreža se razlikuje od grada do grada, a samim tim i ponuda kanala. Iz toga razloga su cene naših usluga različite. SBB-ov cilj je unifikacija sistema, kako u tehničkom, tako i u programskom delu usluga.
   • Da li D3 digitalna kablovska televizija obezbeđuje gledaocima bolji kvalitet slike i zvuka nego dosadašnja analogna?
   • D3 usluga Vam pruža potpuno novi doživljaj televizije! Reč je o televiziji nove generacije gde, pored performansi kao što su kristalno jasna slika i savršen ton, dobijate i elektronski programski TV vodič (EPG). Pomoću njega, na vrlo lak način na samom TV ekranu, dobijate se informacije o programskim šemama, sadržajima emisija, filmova i serija i do 7 dana unapred.
   • Šta je HDTV?
   • Glavne odlike HDTV sistema su visoka rezolucija slike, 16:9 format slike (dosadašnji 4:3), okružujući sistem zvuka, kao i moguća implementacija interaktivnih servisa. Neke stanice u regionu već emituju HDTV. Sa druge strane, sve više građana kupuje LCD televizore najnovije generacije, koji su HD Ready. Naša mreža je u potpunosti spremna za HD uslugu, koju smo, na samom početku 2010.godine i predstavili korisnicima.
   • Da li je SBB otvoren za programski sadržaj koji bi kreirali sami gledaoci - UGC (User Generated Content) i dostavljali putem SBB mreže, a koji bi, potom, pod određenim uslovima bio dostupan i drugima, nešto poput YouTube na Internetu?
   • UGC je jedna od ideja koja može biti realizovana na našoj interaktivnoj platformi.
   • Da li se SBB sprema da ponudi IPTV sa odgovarajućim interaktivnim sadržajem (iTV) i uslugama snimanja (PVR), emitovanje po zahtevu (VoD), mogućnosti pauze, odloženog prikazivanja i sl.?
   • Sve navedene servise SBB će nuditi svojim korisnicima preko D3 - digitalne kablovske, a ne IPTV platforme.
   • Da li je SBB otvoren i za druge kreatore medijskog sadržaja i nezavisne produkcije koje bi ponudile svoj medijski sadržaj, a koji nije zaokružen kao poseban radijski ili TV kanal, odnosno nemaju dovoljnu količinu sadržaja za pokretanje samostalnog kanala? Da li SBB namerava da i sam proizvodi određeni audio-video medijski sadržaj?
   • Naša osnovna delatnost je telekomunikacione prirode i obuhvata kablovsku televiziju, kablovski Internet, kao i dodatne usluge koje proizilaze iz istih. Trenutno nemamo u planu pravljenje svog kanala, jer nam to nije u domenu delatnosti.
   • Da li SBB planira proširenje ponude radijskih kanala? Kakvo je uopšte interesovanje korisnika (slušalaca) za radio na kablu?
   • I radijski kanali, kao i televizijski, zahtevaju rezervaciju određenih kapaciteta u našim mrežama. Smatramo da je veće interesovanje korisnika za televizijske kanale i vođeni tom činjenicom akcenat smo i stavili na njih. Određeni broj radijskih kanala mogu pratiti samo korisnici D3 usluge, kao i Total TV-a.
   • Da li je SBB spreman da omogući Radio i TV stanicama koje nisu dobile dozvole za emitovanje da nastave svoj rad na kablovskoj mreži? Da li već ima takvih slučajeva?
   • SBB je spreman da omogući kvalitetan servis za kvalitetne televizijske stanice koje nisu dobile dozvole od strane nadležnih organa, kako u skladu sa raspoloživosti svojih kapaciteta i komercijalnim dogovorom sa pojedinim TV stanicama tako i u skladu se zakonskim rešenjima i procedurama. Trenutno postoji izvesno zakonsko rešenje koje reguliše ovu materiju, ali se još uvek čeka izrada podzakonskih akata i formalnih procedura u tom pogledu.
   • Zašto se skrembluju kanali?
   • Kanali o kojima je reč su kanali za koje imamo otkupljena prava preko agencija za zaštitu kolektivnih prava kao što su EBU i VG Media. Za te kanale su plaćena sva autorska prava koja mogu biti plaćena i potpuno su regulisana ugovorima. Nažalost, ni EBU ni VG Media ne štite i ne pokrivaju sportska prava, jer su izuzeta iz njihovog ugovora i predstavljaju ekskluzivna prava koja niko ne štiti i koja se kupuju strogo i pojedinačno po teritorijama. Kada se pojavi televizijska stanica koja ima otkupljena prava za našu teritoriju, ne preostaje nam ništa drugo osim da sve prenose skremblujemo na drugim televizijskim stanicama. Ono što je najbitnije za naše korisnike jeste da ovi kanali ne ulaze u kalkulaciju našeg mesečnog održavanja, tačnije mi njima ne naplaćujemo ekskluzivna i pojedinačna autorska prava za praćenje određenih događaja. Naplaćujemo prava koja su otkupljena preko agencija za zaštitu kolektivnih prava. Ti kanali u autorskoj kalkulaciji zauzimaju izuzetno malo mesto. Novac koji je ukalkulisan u trošak mesečnog održavanja odlazi isključivo za kanale čija prava otkupljujemo u potpunosti, kao što su: Discovery, National Geographic, Viasat History, Viasat Explorer, Sport Klub...
   • Zbog čega dolazi do čestih promena u rasporedu kanala? Kada građani mogu da očekuju da se raspored ustali ili kako da se snađu kada ’izgube’ omiljeni kanal?
   • Promene nisu tako česte, ali i kada se dogode, korisnike o tome obaveštavamo preko naših internih medija (SBB info kanal, web strana...). Na sva pitanja korisnika odgovara i naš Kontakt centar.
   • Da li SBB priprema neke posebne akcije, pogodnosti, za nove i stare korisnike?
   • SBB konstantno sprovodi akcije različitog tipa - popusti na priključnu taksu za KTV, oslobađanje takse za instalaciju Internet modema, besplatna instalacija D3 prijemnika, popusti za penzionere i sl., kao i mnoge druge sezonske akcije o kojima se možete informisati na samom sajtu ili pozivanjem našeg Kontakt centra.
   • Koje novine SBB sprema korisnicima Total TV usluge?
   • Potpisivanjem ugovora sa Eutelsat-om, juna 2009. godine, omogućili smo proširenje kapaciteta naše DTH platforme. Nove kapacitete ćemo koristiti za veći broj novih kanala u Total TV ponudi, uključujući i Cinemax 2, MGM, Discovery ID, Disney i dva nova kanala iz Pink Media Company, širenje usluga na nova regionalna tržišta kao što je Makedonija, kao i dalje poboljšanje kvaliteta signala. Pored novih kanala, korisnike Total TV-a uvek čekaju i nove pogodnosti, koje redovno objavljujemo na web strani Total TV-a http://www.totaltv.tv