• CENOVNIK

    
   Priključenje Standard Uz ugovornu obavezu
   Novi telefonski priključak 3.990 -

   Korisnici se oslobađaju plaćanja naknade za novi telefonski priključak ako prilikom ugovaranja odaberu opciju uz minimalno korišćenje usluge u trajanju od 24 meseca.

    

   Mesečna pretplata Minuti uključeni u mesečnu pretplatu Cena
   Ka fiksnim brojevima
   u Srbiji i Zoni 1 u inostranstvu
   U SBB mreži
   Prvi telefonski priključak 100 neograničeno 390
   Dodatni telefonski priključak opcija 1 100 290
   Dodatni telefonski priključak opcija 2 0 1

   Mesečna pretplata za telefonski priključak ne obuhvata nadoknadu za mesečno održavanje KDS-a. Minuti uključeni u mesečnu pretplatu se odnose na minute razgovora ka fiksnim brojevima geografske numeracije svih operatera u Srbiji i ka brojevima u inostranstvu (Zona 1 destinacije za međunarodne razgovore) i važe jedan obračunski period. Nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu tarifiranje poziva ka ovim destinacijama je po cenama iz ponude sa cenovnikom. Sav ostvaren saobraćaj i usluge telefonije, kao i saobraćaj nakon potrošenih minuta uključenih u mesečnu pretplatu se tarifiraju prema cenama za telefoniju iz ponude sa cenovnikom. Korisnici koji uzimaju dodatni telefonski priključak mogu da izaberu opciju 1 ili opciju 2 dodatnog telefonskog priključka. Nadoknada za priključenje dodatnog telefonskog priključka se ne naplaćuje. Mesečna pretplata za dodatni telefonski priključak aktiviran na istom ugovoru (modemu) u opciji 1 iznosi 290 dinara, a u opciji 2 iznosi 1 dinar.

   Svaki novi korisnik telefonije i paketa DIGITALNI TRIO Silver ili DIGITALNI TRIO Gold dobija dodatak Flat Fiksni promotivno do kraja sledećeg obračunskog perioda. Svi postojeći korisnici telefonije koji se opredele za DIGITALNI TRIO Silver ili DIGITALNI TRIO Gold dobijaju dodatak Flat Fiksni promotivno u sledećem obračunskom periodu.

   Dodatak Minuti Cena
   Flat Fiksni 1.500* 390

   *Pozivi geografske numeracije u Srbiji ukupnog trajanja do 1.500 minuta u istom obračunskom periodu, ne naplaćuju se dodatno. Nakon iskorišćenih 1.500 minuta, pozivi se naplaćuju po redovnoj ceni u skladu sa ponudom s cenovnikom. Svim korisnicima koji se opredele za dodatak Flat Fiksni, raspoloživih 100 ili 200 minuta uključenih u mesečnu cenu, odnosiće se na razgovore ka brojevima u inostranstvu (Zona 1).

    

    

   CENE TELEFONSKOG SAOBRAĆAJA PREMA NACIONALNIM DESTINACIJAMA

   Vrsta poziva Cena Obračun
   Prema fiksnim mrežama u Srbiji 1 po minuti
   Prema mobilnim mrežama u Srbiji 9 po minuti
   Prema 076x brojevima nomadske numeracije VoIP provajdera 6 po minuti
   Prema brojevima hitnih službi (112, 192, 193, 194, 1976) besplatno -
   Prema brojevima usluga od javnog interesa (1985, 1987, 19191, 19860, 116xxx) 1 po minuti
   SBB korisnički servis (19900) besplatno -
   Prijava kvara na SBB telefonskoj liniji (19777) besplatno -
   Tačno vreme (195) 12 po pozivu
   Obaveštenje o brojevima telefona SBB-a (11888) besplatno -
   Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telekoma Srbija (11811) 33 po pozivu
   Obaveštenja o brojevima telefona pretplatnika Telenora (11833) 24 po pozivu
   Razna obaveštenja Telekoma Srbija (19812) 48 po pozivu
   Komercijalni servisi Telekoma Srbija (19820, 19821, 19822) 12 po pozivu
   Pozivi na ostale kratke brojeve 19xxx (Taxi, Call Centri itd.) 1 po minuti
   Pozivanje 070x brojeva (usluga univerzalnog pristupa)* 1 po minuti
   Pozivanje 080x besplatnih brojeva (FreePhone)* besplatno -
   Pozivanje 090x brojeva sa dodatnom vrednošću po tarifi priređivača koja je oglašena u medijima
    

   *Spisak IN brojeva (0700, 0800, 090x) koje možete dobiti iz naše mreže se nalazi ovde.

    

   Cene ostalih usluga Cena
   Preseljenje telefonskog priključka 390
   Promena broja telefonskog priključka 390
   Ponovno uključenje nakon isključenja zbog uznemiravanja pretplatnika 1.990
   Slanje listinga poziva poštom (troškovi otpreme) 29
   Identifikacija poziva besplatno
   Preusmeravanje poziva besplatno
   Poziv na čekanju besplatno
   Govorna pošta besplatno
   Brzo biranje besplatno
   Skrivanje broja besplatno
   Zabrana pozivanja mobilnih nacionalnih brojeva besplatno
   Zabrana pozivanja brojeva u inostranstvu besplatno
   Zabrana pozivanja brojeva usluga sa dodatnom vrednošću (090...) besplatno

   Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.

   Pozivi ka brojevima u Srbiji i inostranstvu se obračunavaju po minuti razgovora sa zaokruživanjem (tarifni interval) na 60 sekundi, osim gde je naznačeno da je cena po pozivu. Sve cene su sa obračunatim PDV-om, a izražene su u dinarima i na mesečnom nivou, osim gde je drugačije naznačeno. Ova ponuda se primenjuje od 1.5.2015.

    

   Cene telefonskog saobraćaja prema MEĐUNARODNIM DESTINACIJAMA možete videti ovde.