Uputstvo za instalaciju View Right plugina na PC-u

 

Sertifikovani web browseri su: Internet Explorer verzije 8, 9, 10 i 11, Firefox verzija 16+, Safari 6+.

 

Instalacija za Internet Explorer

 

Prilikom prvog pokretanja aplikacije na Vašem računaru, potrebno je instalirati i View Right plugin (verzija v3.6.0.0). Instalacija na Internet Exploreru 11 se vrši na sledeći način:

 

1. Nakon startovanja video prozora preko opcije "Gledaj" u TV vodiču ili odabirom trenutne emisije na vodiču za kanale pojaviće se prozor kao na slici:

 

slika1

 

2. Kliknite na Run.

Ostale korake koji su zajednički za sve browsere možete videti ovde

 

Instalacija za Firefox

 

Prilikom prvog pokretanja aplikacije na Vašem računaru, potrebno je instalirati i plug in (verzija v3.6.0.0). Instalacija na Firefox-u se vrši na sledeći način:

 

1. Nakon startovanja video prozora preko opcije “Gledaj” u TV vodiču ili odabirom trenutne emisije na vodiču za kanale pojaviće se opcija za čuvanje instalacije plug ina.

 

slika1

 

2. Sačuvajte fajl na željenoj lokaciji i pojaviće se prozor na kome će biti prikazani poslednje sačuvani fajlovi.

 

slika2

 

3. Desnim klikom na sačuvani fajl ViewRightWebInstaller.msi ćete otvoriti prozor gde je potrebno izabrati opciju Open.

Ostale korake koji su zajednički za sve browsere možete videti ovde

 

Instalacija za Google Chrome

 

Zbog izbacivanja NPAPI podrške, Google Chrome više ne spada u podržane browser-e.

Prilikom pokušaja instalacije plugin-a iz Chrome browsera, korisnika će obavestiti pop-up poruka da Chrome više nije podržan broswer.

 

slika2

 

Zajednički koraci za sve browsere

 

1. Ukoliko vam se pojavi sledeći prozor izaberite opciju Run.

 

slika5

 

 

2. Nakon startovanja instalacije obeležite kvadratić: I accept the terms in the License Agreement i kliknite na Install.

 

slika4

 

slika4

 

Nakon završene instalacije kliknite na Finish.

Sada možete ponovo startovati Vaš browser i ukucati adresu www.d3go.tv

 

Prilikom puštanja bilo koje emisije ili kanala, prilagođavanje slike traje do 30 sekundi. U sledećoj verziji aplikacije, ovo vremensko prilagođavanje će biti značajno smanjeno.

Ukoliko Vam se javlja greška 401 ili 500 molimo Vas pokušajte da osvežite (kliknite F5) Vaš browser par puta ili ga ugasite i upalite. Sada možete bez problema gledati D3 GO.