TV sadržaj možete pratiti preko niza uređaja kao što su računari, laptop računari, tableti i smart telefon uređaji. Funkcije aplikacija mogu biti različite u zavisnosti od platforme i modela uređaja koji koristite za pristup TV sadržaju.

Prva registracija

Kako biste bili u mogućnosti da pratite sadržaj koji vam pruža D3 GO usluga, registrujte se za Moj SBB. Zatim, instalirajte odgovarajuću aplikaciju na smart telefon ili tablet koju skidate sa Apple store ili Google Play Store. Korisnici PC i Mac računara D3 GO koriste preko stranice www.d3go.tv.

Instalacija

Proces instalacije zavisi od uređaja. Pratite uputstva za instalaciju koja su data za željeni uređaj. Ukoliko za vaš uređaj nije priložena instrukcija za instalaciju, obratite se proizvođaču.

Ažuriranje

D3 GO aplikacije će biti dodatno razvijane i ažurirane. Ažuriranje D3 GO aplikacije će se vršiti putem opcija za ažuriranje koje nude on line prodavnice (Apple-ov App Store, Androidov Google Play Store i sl.), kao i putem same aplikacije. Korisnik će se sam starati o ažuriranju aplikacije.

Tehnička pitanja

Korisnički interfejs D3 GO aplikacije će zavisiti od tehničkih mogućnosti uređaja na koji se instalira aplikacija.

Apple iOS uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Apple-ovom App Store-u.
Najmanja podržana iOS verzija: 7
Sertifikovani uređaji: : iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air2, iPad mini, iPad mini retina.

Android uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Androidovom Google Play Storu.
Najmanja podržana verzija Android OS-a: 2.3.7

Provera bezbednosnih pravila

Provera bezbednosnih pravila na Android i iOS uređajima se vrši na određenim kanalima na zahtev vlasnika programskih sadržaja radi zaštite prava.
U slučajevima kada uređaj ne prođe bezbednosnu proveru, korisniku će se automatski prikazati sledeća poruka:
„Reprodukcija odabranog sadržaja nije moguća zbog bezbednostnih pravila.“

Provera bezbednosnih pravila podrazumeva sledeće provere:

  • Da li je Android uređaj root-ovan odnosno da li je iOS uređaj jailbreak-ovan
  • Da li je na uređaju instaliran neki nezvanični framework (Cydia, Xposed, ...)
  • Da li je uređaj podešen da radi debug i da li je na uređaju instalirana neka aplikacija koje radi debug radne memorije
  • Provera integriteta fajlova koje koristi aplikacija

PC i Mac

Sertifikovani web browseri su: Internet Explorer 9, 10 i 11, Firefox 16+, Safari 6+. Zbog izbacivanja NPAPI podrške, Google Chrome više ne spada u podržane browser-e. 64-bitni browseri nisu podržani.

Za funkcionisanje ViewRight plugina je neophodan Microsoft .NET Framework 4.

Dodata je podrška za Windows 10, ali Microsoft EDGE browser koji dolazi uz njega nije podržan.

Microsoft je ukinuo bilo kakvu podršku za Windows XP i browser IE8, još 2014. godine, pa ovaj operativni sistem i browser više nisu podržani.

 

D3 GO aplikaciju nije moguće koristiti na Windows tabletima i telefonima, jer ViewRight plugin ne podržava Windows RT i Windows Phone uređaje.

Aplikacija generiše veliki protok podataka. Ukoliko za internet uslugu plaćate po protoku, obratite pažnju da to može značajno uticati na vaš mesečni račun za internet.