TV sadržaj možete pratiti preko niza uređaja kao što su računari, laptop računari, tableti, iPod Touch i smart telefon uređaji. D3 GO usluge su do daljnjeg klasifikovane kao beta verzije. Funkcije aplikacija mogu biti različite od aplikacije do aplikacije u zavisnosti od platforme i modela uređaja koji koristite za pristup TV sadržaju.

Prva registracija

Kako biste bili u mogućnosti da pratite sadržaj koji vam pruža D3 GO usluga, registrujte se za Moj SBB na strani www.sbb.rs. Zatim, instalirajte odgovarajuću aplikaciju na smart telefon, tablet ili iPod Touch koju skidate sa Apple store ili Google Play Store. Korisnici računara uslugu aktiviraju preko SBB internet stranice.

Instalacija

Proces instalacije zavisi od uređaja. Pratite uputstva za instalaciju koja su data za željeni uređaj. Ukoliko za vaš uređaj nije priložena instrukcija za instalaciju, obratite se proizvođaču.

Ažuriranje

D3 GO aplikacije će biti dodatno razvijane i ažurirane. Ažuriranje D3 GO aplikacije će se vršiti putem opcija za ažuriranje koje nude on line prodavnice (Apple-ov App Store, Androidov Google Play Store i sl.), kao i putem same aplikacije. Korisnik će se sam starati o ažuriranju aplikacije.

Tehnička pitanja

Korisnički interfejs D3 GO aplikacije će zavisiti od tehničkih mogućnosti uređaja na koji se instalira aplikacija.

Apple iOS uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Apple-ovom App Store-u.
Najmanja podržana iOS verzija: 4.3
Sertifikovani uređaji: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, kao i iPod Touch druge, treće i četvrte generacije.
Preuzmite najnoviju verziju D3 GO aplikacije za vaše iOS uređaje putem notifikacije koju ste dobili ili samim pokretanjem D3 GO aplikacije. D3 GO nije moguće gledati na jailbroken uređajima, kako ne bismo ugrozili prava vlasnika programskih sadržaja. Oni su eksplicitno tražili da na jailbroken uređajima ne bude puštena usluga.

Android uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Androidovom Google Play Storu.
Najmanja podržana verzija Android OS-a: 2.2

Usluga D3 GO nije puštena za rutovane uređaje, kako ne bismo ugrozili prava vlasnika programskih sadržaja. Oni su eksplicitno tražili da na rutovanim uređajima ne bude puštena usluga.

PC i Mac

Sertifikovani web browseri su: Internet Explorer 9, Firefox 3.5+, Chrome 10+, Safari 4+.
Prilikom puštanja bilo koje emisije ili kanala, prilagođavanje slike traje do 30 sekundi. U sledećoj verziji aplikacije, ovo vremensko prilagođavanje će biti značajno smanjeno.

D3 GO aplikacija za PC trenutno nije kompatibilna sa novim Windows 8 operativnim sistemom.

Na Mac računarima D3 GO aplikacija na celom ekranu (full screen) će biti uskoro dostupna.

Uputstvo za skidanje ViewRight pligin-a, možete pogledati na našem Youtube kanalu.

 

Aplikacija generiše veliki protok podataka. Ukoliko za internet uslugu plaćate po protoku, obratite pažnju da to može značajno uticati na vaš mesečni račun za internet.