TV sadržaj možete pratiti preko niza uređaja kao što su računari, laptop računari, tableti i smart telefon uređaji. Funkcije aplikacija mogu biti različite u zavisnosti od platforme i modela uređaja koji koristite za pristup TV sadržaju.

Prva registracija

Kako biste bili u mogućnosti da pratite sadržaj koji vam pruža D3 GO usluga, registrujte se za Moj SBB. Zatim, instalirajte odgovarajuću aplikaciju na smart telefon ili tablet koju skidate sa Apple store ili Google Play Store. Korisnici PC i Mac računara D3 GO koriste preko stranice www.d3go.tv.

Instalacija

Proces instalacije zavisi od uređaja. Pratite uputstva za instalaciju koja su data za željeni uređaj. Ukoliko za vaš uređaj nije priložena instrukcija za instalaciju, obratite se proizvođaču.

Ažuriranje

D3 GO aplikacije će biti dodatno razvijane i ažurirane. Ažuriranje D3 GO aplikacije će se vršiti putem opcija za ažuriranje koje nude on line prodavnice (Apple-ov App Store, Androidov Google Play Store i sl.), kao i putem same aplikacije. Korisnik će se sam starati o ažuriranju aplikacije.

Tehnička pitanja

Korisnički interfejs D3 GO aplikacije će zavisiti od tehničkih mogućnosti uređaja na koji se instalira aplikacija.

Apple iOS uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Apple-ovom App Store-u.
Najmanja podržana iOS verzija: 6
Sertifikovani uređaji: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone5, iPhone5c, iPhone5s, iPhone6, iPhone6+, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air2, iPad mini, iPad mini retina.
Preuzmite najnoviju verziju D3 GO aplikacije za vaše iOS uređaje putem notifikacije koju ste dobili ili samim pokretanjem D3 GO aplikacije. D3 GO nije moguće gledati na jailbroken uređajima, kako ne bismo ugrozili prava vlasnika programskih sadržaja. Oni su eksplicitno tražili da na jailbroken uređajima ne bude puštena usluga.

Android uređaji

D3 GO aplikacija je dostupna na Androidovom Google Play Storu.
Najmanja podržana verzija Android OS-a: 2.3

Usluga D3 GO nije puštena za rutovane uređaje, kako ne bismo ugrozili prava vlasnika programskih sadržaja. Oni su eksplicitno tražili da na rutovanim uređajima ne bude puštena usluga.

PC i Mac

Sertifikovani web browseri su: Internet Explorer 8, 9, 10 i 11, Firefox 16+, Safari 6+. Zbog izbacivanja NPAPI podrške, Google Chrome više ne spada u podržane browser-e.

 

Aplikacija generiše veliki protok podataka. Ukoliko za internet uslugu plaćate po protoku, obratite pažnju da to može značajno uticati na vaš mesečni račun za internet.