• 00:05
  Raskrsnica u džungli
 • 00:15
  Raskrsnica u džungli
 • 00:30
  Violeta
 • 01:10
  Košnica
 • 01:20
  Napad umetnosti
 • 01:45
  Napad umetnosti
 • 02:10
  Raskrsnica u džungli
 • 02:20
  Raskrsnica u džungli
 • 02:35
  Raskrsnica u džungli
 • 02:45
  Raskrsnica u džungli
 • 03:00
  Napad umetnosti
 • 03:25
  Napad umetnosti
 • 03:50
  Mouk
 • 04:00
  Pas Sten i njegov blog
 • 04:25
  Sirene s ostrva Mako
 • 04:50
  Nisam ja
 • 05:15
  Graviti Fols
 • 05:40
  Džesi
 • 06:05
  Trinaesti rođendan
 • 07:30
  Podvale zvezdama
 • 07:45
  Girl Meets World
 • 08:10
  Sabrina: Secrets of a Teenage Witch
 • 08:35
  Džesi
 • 09:00
  Ostin i Ali
 • 09:25
  Škola za talente
 • 09:50
  Liv i Medi
 • 10:15
  Pas Sten i njegov blog
 • 10:40
  Sirene s ostrva Mako
 • 11:05
  Afričke mačke
 • 11:30
  Girl Meets World
 • 11:55
  Nisam ja
 • 12:20
  Sabrina: Secrets of a Teenage Witch
 • 12:55
  Graviti Fols
 • 13:20
  Moja bebisiterka je Vampir
 • 13:45
  Sirene s ostrva Mako
 • 14:10
  Ostin i Ali
 • 14:35
  Liv i Medi
 • 15:00
  Girl Meets World
 • 15:25
  Pas Sten i njegov blog
 • 15:50
  Pas Sten i njegov blog
 • 16:15
  Pas Sten i njegov blog
 • 16:40
  Pas Sten i njegov blog
 • 17:05
  Pas Sten i njegov blog
 • 17:30
  Afričke mačke
 • 17:55
  Graviti Fols
 • 18:20
  Sirene s ostrva Mako
 • 18:45
  Spooksville
 • 19:10
  Wolfblood
 • 19:35
  Ugodni život na palubi
 • 20:00
  Srećno, Čarli
 • 20:25
  Škola za talente
 • 20:50
  Igraj
 • 21:10
  Wolfblood
 • 21:35
  Wolfblood
 • 22:00
  Violeta
 • 22:40
  Košnica
 • 22:50
  Napad umetnosti
 • 23:15
  Napad umetnosti
 • 23:40
  Raskrsnica u džungli
 • 23:50
  Raskrsnica u džungli
06:05

Trinaesti rođendan

Pred Kodijev trinaesti rođendan rastu mu krljušti, peraje, počinje da diše pod vodom i komunicira s ribama. Njegovi roditelji pokušavaju da pronađu objašnjenje.